• ABAT AB

    Golvluckor och väggluckor av högsta kvalitet!

  • ABAT AB

    Golvluckor och väggluckor av högsta kvalitet!

  • ABAT AB

    Golvluckor och väggluckor av högsta kvalitet!

Skyddsgaller i aluminium

Skyddsgaller under luckor är något som blivit allt vanligare. Det är allt som oftast krav på någon typ av skyddsgaller för att undvika att någon person störtar ned i hålet. Vi har tre typer av galler som båda är tillverkade av aluminiumrör 40x25x2 mm. Vi har dels löstagbart skyddsgaller som är precis som det låter ett galler som ligger i hållare under luckan och som enkelt plockas bort. Sedan finns det så kallat kvarnlucksgaller och det är ett galler som är delat på mitten och varje del sitter på gångjärn så att gallerhalvorna öppnas från mitten. Det finns även helt skyddsgaller på gångjärn där man kan välja vilken sida man vill att gallret ska öppnas. Gallrens gångjärn är skruvade i luckramen så att det går att demontera om det blir nödvändigt.

Samtliga galler kan även fås med fjäderbelastad låsning i uppfällt läge.

SKYDDSGALLER ROSTFRITT

Skyddsgallren tillverkas även i rostfritt i samma typer som aluminiumgallren. Rostfria och syrafasta galler tillverkas av rör 20x20x1,5 mm eller 40x20x1,5 mm.

SKYDDSRÄCKE

Galler på gångjärn kan även tillverkas som skyddsräcke med fjäderbelastad låsning i uppfällt läge. Används som avstängning runt ett öppet hål och kan fås med gul/svart plastkätting på öppna sidor för att helt stänga av runt hålet.

SKYDDSGALLER TILL RUND LUCKA

Runda galler finns endast som löstagbart.

Vid beställning av skyddsgaller bör följande uppgifter anges:

  • Typ av skyddsgaller, fast eller löstagbart.
  • Om fast, sk. kvarnlucksgaller önskas, skall delningsriktning anges.